ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนฯ
   
 
   

 วันที่ 14 สิงหาคม 2563โรงเรียนพะโต๊ะวิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้เยี่ยมชมห้องเรียนกาแฟ พะโต๊ะคอฟฟี่ พะโต๊ะบาร์เบอร์ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศและห้องเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร