เปิดสอบราคา
     
เปิดสอบราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/๕๕-ข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e -bidding)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่