ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัคร นร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา​ 2563 ผ่านระบบออนไลน์
   
 
   

 📢...ประกาศ...📢 เนื่องด้วยมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่5ล่าสุดออกมา ทางโรงเรียนจึงขอปรับวิธีการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จากเดิมสมัครด้วยตนเองเป็นโทรมาสมัครทางโทรศัพท์

เวลาราชการ 08.30 -16.30 น.
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
👉วิธีการรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
>> ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://forms.gle/P7NWtCuPYLBfuzEF7
>> ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://forms.gle/UXhcmkSyzhZA2ixq8
** ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง 
2. สมัครผ่านโทรศัพท์ 077-979-239
 
👉กำหนดการสอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2563
 
👉ติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 077-979-239
รองอุษา 081-078-1987
ครูพรพรรณ 081-537-4117