ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
   
 
   

สามารถตรวจสอบรายชื่อและอ่านแนวปฏิบัติในการรายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ลิ้งค์ใต้ภาพนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่