ข่าว : ประกาศโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียด  : ประกาศโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ประกาศเมื่อ :